Türkiye’den kıta sahanlığını ihlal eden Yunanistan NAVTEX’ine reaksiyon

Cotardam

New member
Türkiye’den kıta sahanlığını ihlal eden Yunanistan NAVTEX’ine reaksiyon Yunanistan‘ın Girit’in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik Navtex‘inin Türk KıtaSahanlığını kapsaması niçiniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı.

Ulusal Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan’ın bilimsel mazeretiyle Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif teşebbüslerine devam ettiğini vurgulayarak, “Yunanistan’ın bu son provokatif teşebbüsüne karşı da gerekli önlemler alınmıştır ve uygulanmaktadır” tabirlerini kullandı.

Yunan basınında, “Nautical Geo araştırma gemisinin Girit’in doğusundakiEastMed boru çizgisinin muhtemel güzergahını haritalama emeliyle yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine” yönelik argümanlar, Ulusal Savunma Bakanlığı kaynakları tarafınca mesnetsiz olarak nitelendirildi.

Yunanistan tarafınca,”Nautical Geo isimli araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit’in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına” ait NAVTEX’in 16 Eylül’de ilan edildiğinibelirten kaynaklar, “Saha incelendiğinde, bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğu, tespit edilmiştir. Milletlerarası hukuk mucibince Türkiye ile öncesinden koordine etmeden Türk Kıta Sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan’ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen teşebbüsüne karşı, ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğunu ve Türk makamları ile koordine edilmesi gerektiğini bildiren itiraz NAVTEX’imiz yayınlanmıştır” dedi.

Milletlerarası hukukun kıt’a sahanlığını ülkenin var olduğu andan itibaren sahip olduğu, bu niçinle ayrıyeten ilan edilmesine dahi gerek bulunmayan doğal bir hak olarak tanımladığını vurgulayan, buna karşılık Türkiye’ninuluslararası hukuktan yana yaklaşımının bir kesimi olarakTürk Kıta Sahanlığını son haliyle 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye de ayrıyeten bildirildiğini belirtti.

Bir ülkenin kıta sahanlığına denizaltı kabloları yahut petrol boruları döşeyecek devletlere, daha öncesinden bu kıta sahanlığında mevcut olan kabloları ve petrol borularını gerektiği biçimde göz önünde bulundurma ve bilhassa, belirtilen çeşitten kablo ve boru çizgilerinin tamir imkanını tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü getirdiğini bildiren kaynaklar, “Uluslararası hukukun bu açık kararlarının yerine getirilebilmesinin iseancak, kıta sahanlığında belirtilen çeşitten çalışmalar yapacak devletlerin o kıta sahanlığının sahibi olan sahildar devlete önce müracaatta bulunmasıyla, yapmak istediği çalışmaları koordine etmesiyle ve sahildar devlet ile işbirliği ortasında olmasıyla mümkün olabileceği açıktır” görüşünü paylaştı.

Türkiye’nin sahip olduğu veBM’ye de bildirdiği kıta sahanlığının hudutlarını belirlerken de bölge ülkeleriyle memleketler arası hukuk yerinde iş birliği ortasında olduğuna dikkati çeken kaynaklar, şunları söylemiş oldu:

“Uluslararası hukukun bu son derece açık kararları ve uygulamalarına rağmen, Yunanistan, hukuk tanımaz, saldırgan ve yayılmacı tavır ve aksiyonlarını sürdürmekte, bilimsel çalışma ismi altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif teşebbüslerine devam etmektedir. Üstelik bu tipten teşebbüslerini AB’nin gerisine saklanarak gerçekleştirmeye, AB’yi kendi hukuksuz, saldırgan, yayılmacı ve provokatif aksiyonlarına alet etmeye çalışmaktadır. Yunanistan’ın bu beyhude eforlarının ülkemizle olan kendisinden kaynaklı meseleleri Türkiye-AB problemleri haline getirme uğraşlarının bir kesimi olduğu da açıktır. Bununla da kalmayarak, Yunanistan kendi haksız, hukuksuz, Gayri Askeri Statüdeki Adalara yaptığı ihlallerle açıkça ortaya koyduğu üzere, altına imza attığı mutabakatları bile çiğneyen hukuk tanımaz, saldırgan ve yayılmacı hareketlerini gözlerden kaçırmak için çabalamakta, Türkiye’ye karşı mesnetsiz itham ve tezlerde bulunmaktadır.”

Türkiye’nin milletlerarası hukuktan kaynaklanan yasal hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak alaka ve menfaatlerini bu tipten hukuksuz, saldırgan ve provokatif teşebbüslere karşı korumakta ve savunmakta kararlı olduğunu lisana getiren kaynaklar, “Yunanistan’ın bu son provokatif teşebbüsüne karşı da gerekli önlemler alınmıştır ve uygulanmaktadır” sözlerini kullandı.

Yunanistan kaynaklı haberler de “Yunanistan’a ilişkin karasularının dışına çıkıldığında, yani 6 deniz milinin ötesine geçildiğinde Türk savaş gemilerinin harekete geçtiğinden” bahsedildiğini söz eden kaynaklar bunun Navtex ilan edilen bölgenin Türk kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını gizlemeye ve memleketler arası kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir efor olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, başından beri sıkıntıların memleketler arası hukuk ve güzel komşuluk alakalarına dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl tekniklerle çözülmesinden yana olduğunu, bunu da aksiyon, söylemve samimi çabalarıyla ortaya koyduğunu bildiren kaynaklar, şöyleki devam etti:

“Türkiye’nin Yunanistan’dan beklentisi, mesnetsiz itham ve savlarda bulunmak yerine; memleketler arası hukuka, müttefiklik ruhuna ve âlâ komşuluk münasebetlerine yakışır haller sergilemesidir. Dost ve müttefik ülkelerin ise, Türkiye’nin haklı, hukuka uygun, makul ve mantıklı tavır ve yaklaşımlarını görmeleri, Yunanistan’ın hareket, telaffuz, uygulama ve argümanlarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında değerlendirmeleri, duruma yalnızca AB dayanışması penceresinden bakmamalarıdır.” – ANKARA
 
Üst