TÜSİAD: İktisat siyasetinin birinci maksadı enflasyonun tek hanelere inmesi olmalı

YodaUsta

New member
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Lideri Tuncay Özilhan, iktisat siyasetinin bir numaralı önceliğinin enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere indirilmesi olması gerektiğini söylemiş oldu.

TÜSİAD 2022 yılının ikinci Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, bugün Ankara J.W. Marriott Hotel’de gerçekleşti.

Özilhan açılışta yaptığı konuşmada, “Cari açık ve açığın finansmanı dün olduğu üzere bugün de ekonomimizin yumuşak karnı olmayı sürdürüyor. Cari açık ise üretim yapısından kaynaklanıyor. Bu yapıyı dönüştürmeden, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma pahalı bir eser desenine geçmeden, yalnızca kurun yarattığı ucuzlatma tesiriyle cari açık sorunu çözülmüyor. TL’nin yüksek paha kaybına karşın dış açık vermeye devam ediyoruz. Global likiditenin daraldığı ve kıymetlendiği bir ortamda cari açığın finansman yolları da hudutlu. İktisattaki belirsizliklerin, sene başından bu yana sayısı iki yüzü aşan mevzuat değişikliklerinin doğurduğu tedirginliklerin yanında hukuk ve adalet sistemine ait meşakkatlerin da tesiriyle yabancı sermaye yatırımları gelmiyor. Gelen de yeni üretim yatırımlarına değil gayrimenkule geliyor.” dedi.

Özilhan şöyleki devam etti:

“Enflasyon-faiz makasının hiç olmadığı kadar açılmış olduğu bir ortamda, üstelik biroldukca merkez bankası faiz oranlarını artırıyorken, yurtharicinden sermaye girişinin de yeri olmuyor. Bu şartlar altında cari açığın finansmanı için elde merkez bankası rezervleri, kimi ülkelerin sağladığı imkanlar ve kaynağı bilinmeyen net kusur ve noksan kalemi kalıyor. Bu tıp finansmanın devam edip etmeyeceği iktisat ile ilgili değil. Bu niçinle önümüzdeki aylarda cari açığın finansman şartlarının ne olacağını bilemiyoruz. Ama, hammadde meblağları yüksek seyrederken yavaşlayan ihracatın cari açığa yol açacağını ve şayet cari açığın finansmanında sorun yaşanırsa ithalat yapmakta zorlanacağımızı biliyoruz.

Üretim yapısını değiştirmeden, ithalata bağımlılığı azaltmadan, ihracatın katma bedel içeriğini yükseltmeden, yüksek teknolojili mamüllerin hissesini artırmadan döviz sıkıntısını çözemeyiz. Döviz problemini çözemezsek enflasyonu düşüremeyiz. Enflasyon bir iktisattaki bütün parametreleri bozan en büyük sıkıntıdır. Enflasyonu düşüremezsek, öngörü ufkunu uzatamaz, yatırım ortamını güzelleştiremeyiz. Enflasyonu tek haneli seviyelere indiremezsek büyümeyi kalıcı olarak hızlandıramayız. Enflasyon meselesini çözemezsek, istihdam yaratamayız; refah artışı sağlayamayız, gelir adaletsizliklerini düzeltemeyiz. Bu niçinle iktisat siyasetinin bir numaralı önceliği enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere indirilmesi olmalı.

Yüksek enflasyon tüm istikrarları bozuyor. Yüksek enflasyon ortamında tasarrufların süratle eriyecek olması insanları tüketime yönlendiriyor. Tasarruflar ve ötürüsıyla yatırımlar azalıyor. Datalar de bu duruma işaret ediyor. GSYH sayıları tüketimin %19 arttığını lakin yatırımların %1.3 gerilediğini gösteriyor. Bankacılık kesimine dönük ağır regülasyonlar gerçek kesimin finansmana erişimini güçleştiriyor. Kredilerin vadesi kısalıyor. En olumsuz tesir yatırım kredisinde ortaya çıkıyor. İş dünyası çıkartılan hayli sayıda düzenlemeyi takip etmekte, anlamakta ve ahenk göstermekte zorlanıyor. Krediye ulaşmaktaki zorluklar, üretimi etkiliyor. bu biçimde giderse üreticiler ithalat yapamaz, üretemez hale gelecekler.

İzlenmekte olan para siyasetinin piyasalar üstündeki tesir gücü zayıfken, kullanılabilecek iktisat siyaseti araçları da süratle daralıyor. 2001 krizinden daha sonra makroekonomik istikrarımızın en değerli bileşeninin mali disiplin olduğunu hatırladığımızda, kamu harcamalarındaki artış konusunda ihtiyatlı olmakta epey büyük fayda görüyoruz.”

Özilhan, “Bizim kısa vadede enflasyonu tek haneli seviyelere indirmemiz, orta vadede yapısal ıslahatları yapmamız, bütün bunları yaparken bir yandan da eğitime, bilime, teknolojiye, yatırım yapıp uzun vadede üretim yapısını değiştirmemiz lazım. Bunu da, düzgün bir planlama ve kuvvetli, deneyimli, birikimli bir bürokrasi ile dallardaki bilgi birikimini harekete geçirerek, uzmanların ve akademisyenlerin görüşlerini alarak, ortak aklı devreye sokarak yapabiliriz. ” biçiminde görüş belirtti.

foreks.com
 
Üst