TÜİK: İthalat ölçü endeksi yüzde 21,3 arttı

YodaUsta

Global Mod
Global Mod
TÜİK dış ticaret endekslerini deklare etti.

İhracat ünite bedel endeksi %1,8 arttı


İhracat ünite kıymet endeksi Ekim ayında bundan evvelki yılın birebir ayına göre %1,8 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %9,0, ham hususlarda (yakıt hariç) %3,9 ve yakıtlarda %34,2 artarken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ekim 2022


İhracat ölçü endeksi %1,1 arttı


İhracat ölçü endeksi Ekim ayında bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa %1,1 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına göre, besin, içecek ve tütünde %2,2 azalırken, ham unsurlarda (yakıt hariç) %18,5, yakıtlarda %29,5 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ekim 2022


İthalat ünite bedel endeksi %8,3 arttı


İthalat ünite bedel endeksi Ekim ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %8,3 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına göre, besin, içecek ve tütünde %4,7 ve yakıtlarda %35,6 artarken, ham hususlarda (yakıt hariç) %0,2 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 azaldı.

İthalat ölçü endeksi %21,3 arttı

İthalat ölçü endeksi Ekim ayında bundan evvelki yılın birebir ayına göre %21,3 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa, besin, içecek ve tütünde %9,0, ham hususlarda (yakıt hariç) %18,5, yakıtlarda %1,3 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %15,2 arttı.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ihracat ölçü endeksi %2,8 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 Eylül ayında 156,2 olan ihracat ölçü endeksi %2,8 azalarak, 2022 Ekim ayında 151,8 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2021 Ekim ayında 160,7 olan ihracat ölçü endeksi %1,1 artarak, 2022 Ekim ayında 162,5 oldu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ithalat ölçü endeksi %4,5 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye bakılırsa; 2022 Eylül ayında 116,2 olan ithalat ölçü endeksi %4,5 artarak, 2022 Ekim ayında 121,4 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2021 Ekim ayında 95,9 olan ithalat ölçü endeksi %21,3 artarak, 2022 Ekim ayında 116,3 oldu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış dış ticaret ölçü endeksleri, Ekim 2022Dış ticaret haddi 2022 yılı Ekim ayında 74,4 olarak gerçekleşti


İhracat ünite paha endeksinin ithalat ünite kıymet endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2022 yılı Ekim ayında 74,4 oldu.

tuik.gov.tr
 
Üst