TCDD ana hat ne demek ?

Cotardam

Global Mod
Global Mod
TCDD Ana Hat Ne Demek?

TCDD, TA14rkiye Cumhuriyeti DemiryollarA olarak bilinir. Bu kurum, TA14rkiye'deki demiryolu taAAmacAlAAAnAn en bA14yA14k kuruluAudur. Kurum, demiryolu taAAmacAlAAAnAn tA14m alanlarAnA kapsayan ulusal bir yapAdAr. TCDD, A14lkenin her yerindeki demiryolu taAAmacAlAAAnAn saAlanmasA iAin ana hat olarak adlandArAlan bir dizi bAlge ve hatlarAn AalAAmasAnAn saAlanmasAndan sorumludur.

TCDD Ana Hat Ne Demek?

TCDD ana hat, TA14rkiye Cumhuriyeti DemiryollarA tarafAndan AalAAtArAlan ve yAnetilen demiryolu hatlarAnAn genel adAdAr. Bu hatlar, A14lkedeki demiryolu taAAmacAlAAAnAn Anemli bir parAasAnA oluAturmaktadAr. TCDD ana hatlarA, tA14m A14lkeye demiryolu hizmetinin saAlanmasA iAin kullanAlAr.

TCDD Ana HatlarAnAn AmacA

TCDD ana hatlarA, TA14rkiye'deki demiryolu taAAmacAlAAAnAn tA14m alanlarAnA kapsayan ulusal bir sistemi oluAturmak iAin tasarlanmAAtAr. Bu hatlarAn amacA, A14lke AapAnda demiryolu taAAmacAlAAAnAn saAlanmasA ve desteklenmesi iAin gerekli hizmetlerin saAlanmasAdAr. TCDD ana hatlarAnAn diAer amacA ise, A14lkenin her yerindeki insanlarAn demiryolu taAAmacAlAAAnAn faydalarAndan yararlanmasAnA saAlamaktAr.

TCDD Ana HatlarAnAn Azellikleri

TCDD ana hatlarA, A14lkenin her yerindeki insanlarAn demiryolu taAAmacAlAAAnAn faydalarAndan yararlanmalarAnA saAlamak iAin tasarlanmAAtAr. Her bir ana hat, ulusal demiryolu taAAmacAlAAAnAn Anemli parAalarAnA oluAturur. Bu hatlarAn Azellikleri arasAnda, ulusal demiryolu taAAmacAlAAAnAn her alanAna hizmet sunan bir sistem ile A14lkenin her yerindeki insanlarAn demiryolu taAAmacAlAAAnAn faydalarAndan yararlanmalarAnA saAlamak bulunur.

TCDD Ana HatlarAnAn Anemi

TCDD ana hatlarA, A14lkenin her yerinde demiryolu taAAmacAlAAAnAn saAlanmasA ve desteklenmesi iAin Anemli bir rol oynamaktadAr.
 
Üst