Tarım eserleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 169,45 arttı

YodaUsta

New member
TÜİK Tarım-ÜFE’yi açıkladı. Buna nazaran, Tarım eserleri üretici fiyat endeksi yıllık %169,45, aylık %7,00 arttı.

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında bundan evvelki aya göre %7,00, bundan evvelki yılın Aralık ayına göre %139,49, bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa %169,45 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %122,93 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bundan evvelki aya bakılırsa, balık ve öbür balıkçılık mamüllerinde %5,98 azalış, ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde %0,32 artış, tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde %7,51 artış gerçekleşti. Ana kümelerde bundan evvelki aya bakılırsa tek yıllık bitkisel eserlerde %6,06, canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde %7,21 ve fazlaca yıllık bitkisel eserlerde %11,20 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana kümelere bakılırsa Tarım-ÜFE ve değişim oranları, Kasım 2022


Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2022


Yıllık Tarım-ÜFE’ye nazaran 10 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi


Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, %87,24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve %110,22 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, %380,89 ile turunçgiller ve %231,92 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Alt kümelere nazaran Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2022


Aylık Tarım-ÜFE’ye bakılırsa 8 alt küme daha düşük, 6 alt küme daha yüksek değişim gösterdi


bundan evvelki aya bakılırsa azalış gösteren alt kümeler sırasıyla, %22,51 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve %8,77 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise %18,43 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %11,70 ile turunçgiller oldu.

Alt kümelere nazaran Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Kasım 2022


tuik.gov.tr
 
Üst