PLASFED YKB Karadeniz: “Asgari Fiyat Artırımında İş Barışı Gözetilmeli”

YodaUsta

Global Mod
Global Mod
Son senelerda süratle artan enflasyonun tüm toplum kısımlarının alım gücünü olumsuz etkilediğini lisana getiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Konseyi Lideri Ömer Karadeniz: “Tabi bu durumdan en ağır etkilenen toplum bölümü sabit ücretliler oldu. Bilhassa besin meblağlarında yaşanan sert enflasyon bu kesitin alım gücünün daha da düşmesine sebep oldu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının da tesiriyle süratle artan güç fiyatları ise işletme sermayesi muhtaçlığının artmasına ve kar marjlarının daralmasına sebep olmakta. Önümüzdeki süreçte minimum fiyat belirlenirken tüm bu bilgiler ışığında iş barışını gözetecek bir karar alınmalı” dedi.

Vatandaşın alım gücü süratle daraldı

Son senelerda yaşanan enflasyonist ortamın sabit gelirli vatandaşın alım gücünü süratle aşağı çektiğinin altını çizen Karadeniz, “TÜİK bilgilerine göre Kasım 2022 itibariyle besin ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %100’ü aşmış durumda. Bilhassa dar gelirli kısmın en büyük masraf kalemini oluşturan besin harcamalarında yaşanan bu artış vatandaşımızın temel gereksinimlere erişimde sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Hatta alım gücünde yaşanan düşüş sebebiyle endüstriciler girdi maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamakta ve onun yerine kar marjlarını düşürme yoluna gitmekte. Uzun bir müddetdir üretici enflasyonunun, tüketici enflasyonunu geçtiği bir devir yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonun gerilemesi önündeki en büyük mani olarak ise girdi maliyetlerinin yüksek seyrini gorebiliriz. Bu sebeple mutlak suretle gerek sanayi gerek ziraî üretimde girdi maliyetlerini düşürecek siyasetler hayata geçirilmeli. Minimum fiyata yapılacak artırım kesinlikle süreksiz bir rahatlama sağlayacaktır lakin kamunun da elini taşın altına koyarak gelir vergisi dilimlerini güncellemesi gerektiği aşikardır. Son senelerdaki negatif değişiklikler sonucunda birinci vergi dilimi 21 brüt taban fiyattan 4,9’a kadar gerilemiştir. Bu durum çalışanların süratle yüksek vergi dilimine girmesine ve brüt gelirlerinin daha büyük bir kısmının vergiye giderek net gelirlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Alım gücünün süratle daraldığı bu vakitte vergi dilimlerinin güncellenmesi yoluyla çalışanların gelirlerinin arttırılmasının gerçek bir prosedür olacağı kanaatindeyiz” dedi.

İş barışı gözetilmeli

Rusya-Ukrayna savaşının da tesiriyle petrol ve doğalgaz başta olmak üzere güç meblağlarında yaşanan süratli artışların işletme sermayesi gereksinimini arttırdığını ve firmaların kar marjlarını erittiğini belirten Karadeniz: “Özellikle dalımız üzere güç ağır kesimlerde bu tesir daha derin hissediliyor. 2023 yılının da güç meblağları bakımından büyük bir meçhullüğü barındırdığını söyleyebiliriz. Ülkemizde finansman maliyetlerinin yüksek, vadelerinin ise kısa olması durumu ile artan işletme muhtaçlığı durumunu bir ortada ele aldığımızda ise işletmelerin çok sıkıntı bir periyottan geçtiğini söyleyebiliriz. Biroldukca işletme sahibi bir taraftan çalışanlarına daha düzgün imkanlar sunmak isterken öbür taraftan ise minimum fiyatta meydana gelecek sert bir artışı finanse edip edemeyeceğinin düşünüyor. Bilhassa ihracat yapmayan işletmelerin bu vakitte daralan iç pazar sebebiyle mevcut durumdan daha epeyce etkilendiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki periyotta mecburî işten çıkarmaların yaşanması ise en büyük çekincelerimizden. Bu sebeple minimum fiyat artırımında iş barışı gözetilerek hareket edilmeli ve yükün tamamı patron sırtına yüklenmemeli” dedi.
 
Üst