Yerli Yatırımcıların Finansal Varlıkları 7 Trilyon Lirayı Aştı!

YodaUsta

New member
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafınca hazırlanan 2021 yılı finansal piyasa özet datalarına göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 2021 yılı sonu itibariyle 7.3 trilyon liraya ulaştı. TSPB datalarına göre, 2021 yılında yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 38 büyüyerek 525 milyar lira oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2021 yılı sonu finansal piyasa özet datalarını deklare etti. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet bilgilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 2021 yılında bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 39 artarak (2 trilyon lira) 7.3 trilyon lira oldu. TSPB tarafınca açıklanan datalar, 2021 yılında yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıklarının yüzde 6 üzere düşük bir oranda artarak 653.3 milyar lira olduğunu ortaya koydu.

Hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki artış 2021 yılında da sürdü

Uzun yıllar 1 milyon civarında kalan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2020 yılı sonunda süratli bir artışla 2 milyona ulaştı. Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan yüksek ilgisi 2021 yılında da devam etti. TSPB datalarına nazaran, 2021 yılı Nisan ayı sonunda 2 milyon 674 bin üzere rekor bir düzeye çıkan hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, daha sonrasında gerilese de bir yılda 355 bin kişi artarak 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bine çıktı. TSPB bilgilerine bakılırsa, hisse senedi piyasası faal yatırımcı (ayda en az bir kere süreç yapan yatırımcı) sayısında ise yaz aylarında yaşanan gerilemenin akabinde bir daha artış yaşansa da bundan evvelki yıla bakılırsa bir ölçü düşüş gözlemlendi. 2020 yılı sonunda 1 milyon 433 bin olan hisse senedi etkin yatırımcı sayısı, 2021 yılı Kasım ayı sonunda 1 milyon 359 bine geriledi.

Halka arzda rekor

Yatırımcıların başta hisse senedi olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisi, şirketlerin de halka arzlara rekor seviyede ilgisini birlikteinde getirdi. 2021 yılında 4’ü yatırım paydaşlığı olmak üzere 53 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Kelam konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 21.6 milyar lira oldu. Halka arzda rekor düzeylerin yakalandığı 2021 yılında, borçlanma araçları tarafında ise büyüme sonlu kaldı.

Yerlilerin hisse senedi varlıkları yüzde 38 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin derlediği bilgiler, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının 2021 yılında yüzde 38 büyüdüğünü ortaya koydu. Bilgilere nazaran, 2020 yıl sonu itibariyle 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları 2021 yılı sonunda 524.7 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının 294.3 milyar lirası ferdî yatırımcılara, 230.4 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve hükmî şahıslara ilişkin.

TSPB datalarına nazaran, 2021 yılında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, kur artışının da tesiriyle eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel dal eurobond varlıkları 2021 yılı sonu itibariyle bundan evvelki yıla bakılırsa, yüzde 124 oranında artarak 169.5 milyar lira olurken, birebir periyotta kamu eurobond varlıkları da yüzde 100 oranında artarak 505.5 milyar liraya çıktı. 2020 yılı sonu itibariyle 1.8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları, yüzde 53 artarak 2021 yılı sonunda 2.7 trilyon lira oldu. Yerli yatırımcıların TL mevduatları ise tıpkı devirde yüzde 19,6 oranında artarak 2021 yılı sonunda 1.8 trilyon liraya çıktı. Yerli yatırımcılara ilişkin; hisse senedi, varlığa dayalı menkul değer, varlık teminatlı menkul değer, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki hissesi 2021 yılı sonu itibariyle yüzde 38,2 oldu.

Yabancıların hisse senedi varlıklarındaki oranı yüzde 40’ın altına geriledi

TSPB tarafınca açıklanan 2021 yılı Aralık ayı özet finansal piyasa datalarına nazaran, 2020 yılı sonu itibariyle 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 6,1 oranında artarak 2021 yılı sonunda 653.3 milyar lira oldu. TSPB tarafınca açıklanan bilgilere bakılırsa, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise 2021 yılı sonunda bundan evvelki yıla bakılırsa yüzde 4 düşerek 347.7 milyar liraya geriledi. Datalara göre, 2019 yılı sonunda yüzde 60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyündeki yükü, 2020 sonunda yüzde 48’e, 2021 yılı sonunda ise yüzde 40’ın altına gerildi. TSPB bilgilerine bakılırsa, 2021 sonu itibariyle Türkiye’deki toplam 872.4 milyar lira olan hisse senedi portföy bedelinin, yüzde 39,8’i yabancı yatırımcılara, yüzde 60,2’si ise yerli yatırımcılara ilişkin bulunuyor.


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin özet finansal piyasa verilerine https://www.tspb.org.tr/tr/veriler/ Sermaye Piyasası Özet Bilgileri (2011-) adresinden ulaşabilirsiniz
 
Üst