TCMB: Finansal hizmetler itimat endeksi azaldı

YodaUsta

New member
2022 yılı Kasım ayında FHGE, bundan evvelki aya nazaran 9,6 puan azalarak 154,7 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Kasım ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İtimat Endeksi verisini deklare etti.

Finansal Hizmetler İnanç Endeksi (FHGE) 2022 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal kesimde faaliyet gösteren 155 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 2022 yılı Kasım ayında FHGE, bundan evvelki aya bakılırsa 9,6 puan düşüş kaydederek 154,7 düzeyinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış tarafında etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere bakılırsa, son üç ayda iş durumunda güzelleşme olduğu istikametindeki değerlendirmelerin bundan evvelki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu istikametindeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı tarafındaki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği görüldü.

İstihdama ait değerlendirmelere bakılırsa, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

2022 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 kesim sınıflamasına göre “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” kesiminde inanç endeksleri alt bölümler prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” bölümlerinde bundan evvelki aya bakılırsa sırasıyla 10,0 ve 3,9 puanlık azalış olduğu, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” bölümünde ise 19,8 puanlık artış olduğu gözlendi.

bigpara.hurriyet.com.tr
 
Üst