Ruhsal Travmalarımız Görünmez Yaralarımızdır

Hiranur

New member
Ruhsal Travmalarımız Görünmez Yaralarımızdır hayatımızın bir periyodunda beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan , kendimizin yada yakınlarımızın hayatını tehdit eden bize çaresizlik, dehşet, tasa,güvensizlik ,çaresizlik hissettiren ;
Kaza, sarsıntı, yangın, savaş, mecburî göç,vefat, ağır hastalık, şiddet, taciz,tecavüz üzere
büyük olayların yarattığı travmalar olabileceği gibi…

Ekonomik kriz, boşanma ,iş yeri problemleri ,ilişki meseleleri ,aldatma üzere küçük travmalar dediğimiz olaylar yaşayabilmekteyiz.

Ayrıyeten Çocukluk Çağı Travmaları dediğimiz unuttuğumuz,yok saydığımız , çocukluğumuzdan gelen acı anılarımız ;

Fizikî istismar (şiddet, istenmeyen hareketler ) ,

Cinsel istismar (ihmal, istismar) ,

Duygusal istismar ( terk edilmek , terk etme ile tehdit edilmek,baskı ve çok otorite ,aşırı sorumluluk bekleme,aşırı müdafaa gelişmenine müsaade vermeme,kardeş ayırımı yapma ,sevgisizlik, şiddet ile tehdit etme, alay edilme,aşağılanma, suçlanma ,yok sayma gibi)

Çocuğa gerekli ve kâfi ilginin verilmediği durumlarda ihmal olarak tanımlanır ve travma olarak kıymetlendirilir . Bunlar ;

Fizikî ihmal ( ihmal olarak bakım, eğitim ya da duygusal muhtaçlığın karşılanmaması )

Duygusal ihmal ( inançlı bağlanmanın sağlanamaması, çocuğun bedelli özel olduğunun hissettirilmemesi ,sevgi ve şevkatin sağlanamaması ,sosyal ve akademik gelişim için dayanağın sağlanamaması ,kendilik gelişmeninin,yeterliliğin ,özgüvenin ve özdeğerinin korunamaması olarak tanımlanabilir.)

Travmatik olayları hayatış olmak 1.derece, yakınlarımız yada sevdiğimiz şahısların yaşamasına tanıklık etmek 2.derce , tanımadığımız bireylerin travmasına tanıklık etmek yada kurtarma,bakım gruplarında çalışıyor olmak 3.derece etkilenmemize sebep olabilmektedir..


RUHSAL TRAVMALAR daha sonraSINDA AKUT GERİLİM BOZUKLUĞU YAŞANABİLMEKTEDİR.

Bu belirtiler birinci haftada ortaya çıkıp 3 ay ortasında bizatihi geçeceği üzere, aylar daha sonra başlayıp yıllar boyunca da devam edebilmektedir.

Ruhsal Travmalar Yetişkinlerde ;

Uyku bozuklukları,Kaçınma davranışları,Panik atak,Umutsuzluk,Güvensizlik,Aşırı tedirginlik,Öfke nöbetleri,Cinsel problemler,takıntı,Dikkat Dağınıklığı,Tikli Davranışlar,Başarısızlık,Değersizlik,Yeme Bozuklukları,Alkol-Madde kullanması ,Öz bakımda kötüleşme,Umutsuzluk ,Sürekli tıpkı olayları tekrar etme üzere davranış bozuklukları ile

Çocuk ve gençlerde

Anniçin ayrılmak istememe, ağlama, içe kapanma , küfürlü konuşma,şiddet,

alt ıslatma, çiş kaçırma , konuşmada gerilik,kekemelik,kendinden büyük yada küçük üzere davranma

okula gitmek istememe, Dikkat Eksikliği, akademik başarıda düşme , cinsel içerikli oyunlar,alay etme,yalan söyleme,tırnak yeme,arkadaş seçimlerinde uygunsuzluk,gece kabusları,bedensel şikayetler ,tikli davranışlar ,davranış bozukluğu olarak gözlemlenmektedir.

TEDAVİ EDİLMEYEN RUHSAL TRAVMALARIN TESİRLERİ NELERDİR?

Ruhsal olarak
; Akut Gerilim Reaksiyonlarına,Duygu Durum Bozukluklarına,Anksiyete, Panik atak,Takıntı,Depresyon,Davranış Bozukluklarına,Alkol -Madde kullanmasına ,Psikotik Bozukluklara

Bedensel olarak ; Gerilim esnasında salgılanan gerilim hormonları niçiniyle travmayı yönlendirdiğimiz,yaşadığımız hisleri hissettiğimiz organlarımıza önemli ziyanlar verebilir. Şeker,Kalp,Böbrek sıkıntıları,cilt döküntüleri,görme,işitme sıkıntıları,geçmeyen ağrılar,migren

,dolaşım,boşaltım,solunum ,bağışıklık ve hudut sistemi problemleri hatta kansere sebep oluyor olabilir.

Toplumsal Olarak; İnanç ve yeterlilik algımızı bozduğu için hayatın tüm alanlarında bozulmaya sebep olabilmekte akademik performansımızı , aile,çift ve iş bağlarımızı etkileyebilirler.

Ruhsal Travmadan Etkilenme Oranımız Nedir?

Ruhsal travmanın tesirleri ; müddeti, şiddeti,türü,niçini bizim travmaya yüklediğimiz manaya nazaran değişmektedir.

Ruhsal travmadan herkes tıpkı biçimde etkilenmez. Zira ruhsal genetik yapımız ,aile tavırlarımız,geçmiş travmalarımız, ruhsal sağlamlık yani dayanıklılığımız , tasa seviyemiz,bedensel hastalıklarımız,destek kaynaklarımız,mizaç özelliklerimiz,yaşımız,cinsiyetimiz,olgunluk düzeyimiz ,kültürel kıymetlerimiz ,ekonomik şartlarımız tıpkı değildir.


RUHSAL TRAVMALARDA YARDIM ALMAK HAKKINIZDIR

Ruhsal yaralarımızı düzgünleştirmek için evvel farkındalığa ve kabule muhtaçlığımız vardır.

Vücudumuz de ve ruhumuzda oluşan belirtilerin farkına vardığımızda dayanak almak güzelleşmek için birinci adımdır.

Uzun müddet konuşulmayan ve yardım alınmayan travmalar ömrümüzün tüm alanını bilişsel, his ,düşünce ve davranış alanlarını etkileyebilmektedir.

Travma daha sonrası Gerilim bozukluğunun uzun senelerca sürebildiği ve artan gerilim seviyenin ruh ve vücut sıhhatimizi etkilediği unutulmamalıdır.

Yaşadığımız travmaların tesirleri ilaç tedavilerinin yanı sıra Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR (göz hareketleri duyarsızlaştırma ve bir daha işleme) terapileri ile azaltılabilmektedir…

Ruhsal birinci yardımın fizikî birinci yardım kadar değer taşıdığı unutulmamalıdır.
Kendinize ve yakınlarınıza güçlü süreçlerde ruhsal dayanak almanın değerini ve buna hakkımız olduğunu hatırlatarak yardım edebilirsiniz..

Ruhsal Yaralarınızı takviye alarak güzelleştirebilirsiniz..
 
Üst