Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komitesinde kabul edildi (1)

Cotardam

New member
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komitesinde kabul edildi (1) AK Parti milletvekilleri tarafınca hazırlanan, Kooperatifler Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tbmm Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Kurulunda kabul edildi.

Teklife nazaran, iştirak başvurusu yapıldıktan daha sonra kooperatif idare şurası, başvuruyu bir ay ortasında sonuçlandıracak ve müracaat sahibine bildirecek. İdare heyeti, ana kontratta belirtilen kuralları taşıyanları iştirake kabulden kaçınamayacak.

İştirak hissesinin pahası, kooperatiflerin emel ve faaliyet mevzularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.

Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatifler için en hayli hisse taahhüt hududu uygulanmayacak ve paydaşlık hissesinin pahası ilgili kurumun görüşü alınarak belirlenecek.

İdare şurası yıllık faaliyet raporu, gelir masraf farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafınca elektronik ortamda da incelenebilecek.

Seçimlerde aday olan bireylere, genel şura toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak.

Genel konsey toplantılarını birleştirebilme müddeti, idare ve kontrol heyeti nazaranv müddetinin üst hududu ile uyumlu hale getirilerek 3 yıldan 2 yıla indirilecek.

Genel konsey toplantısı, ana mukavelede karar bulunması koşuluyla elektronik ortamda da yapılabilecek.

Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro üzere kıstaslara bakılırsa belirlenen kooperatiflerin idare konseyi ile denetleme organı üyeleri ve yedekleri, seçilmelerini takiben en geç 9 ay ortasında kooperatifçilik eğitim programını tamamlayacak. Müddeti içerisinde eğitim koşulunu sağlayamayanların üyeliği, denetçiliği düşecek.

İdare heyeti, kendi tutanakları, genel konsey tutanakları, ortak listeleri, gelir-gider hesapları ve yıllık bilançonun yoluna uygun olarak hazırlanması ve saklanmasından, tetkik olunmak üzere denetçilere verilmesinden sorumlu olacak.

Ayrıyeten bakılırsavi sona eren idare heyeti üyeleri tarafınca sorumlulukları altında bulunan para, mal, defter, doküman ve başka kooperatif varlıklarını seçimlerin yapıldığı genel şura toplantı tarihinden itibaren 3 iş günü ortasında tutanakla yeni seçilenlere teslim edecek.

Genel şura tarafınca, denetleme organı olarak misyon yapmak üzere en çok 4 yıl için, en az bir yahut daha fazla denetçi seçilecek.

Denetçi, genel konsey namına kooperatifin bütün süreç ve hesaplarını tetkik edecek.

Denetçi raporu genel konseye sunulmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, idare konseyi yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersiz olacak.

(Sürecek)
 
Üst