Çocuk, Genç, Yetişkin Psikoterapisinde EMDR Terapisi

Hiranur

New member
Çocuk, Genç, Yetişkin Psikoterapisinde EMDR Terapisi EMDR TERAPİSİ VE TARİHÇESİ

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), günümüzde giderek yaygınlaşan bir psikoterapi çeşididir.1990 yılı başında travma daha sonrası gerilim bozukluğu tedavisinde kullanılırken son senelerda çocukluk travmaları, obsesif kompulsif bozukluk, performan korkusu, anksiyete bozukluğu, kronik ağrı üzere sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.

EMDR terapisi, Francine Shapiro tarafınca Adaptif Bilgi Sürece Teorisine (AIP) dayanarak geliştirilen sekiz kademeli bir protokolden oluşmaktadır. Adaptif Bilgi Sürece en yalın haliyle gözlerin sağ ve sol istikamete hareket ettirilerek beynin her iki yarımküresine çift taraflı ihtarım verilmesidir. Shapiro, bu göz harekelerinin uyku sırasındaki “REM” evresiyle ilgili olduğunu lisana getirmiştir. Zihnimiz gün içerinde yaşadığımız olayları bu evre sırasında işlemektedir. Her türlü acı veren tecrübe sistemde oluşturduğu baskı niçiniyle olayların tahlile ulaşmasını ya da öteki anıların sağlıklı biçimde yapılanmasını mahzurlar.

Bir çocuğun yere düştüğü anı hayal edelim, bacağında derin sıyrıklar var ve kanamakta, bir süre daha sonra bu fizikî faydalanma kabuk bağlar. Birkaç gün daha sonra ise kendini onarır tıpkı renkte tıpkı dokuda tekrar fonksiyonunu devam ettirir. Benzeri biçimde AIP teorisi de beynin olayları işlemlediğini önermektedir. Kişi, çok uyarılması kararı ayrıntıları maladatif dediğimiz uyumsuz bilgiler olarak kaydeder. Uyarılma yoğunluğunun kişi için travmatik olması durumunda beyinde sağlıklı sürece süreci devam etmez. Bu olayın formu zihinde düğümlenmiş bir biçimde depolanır. Travmayı, insan gelişmenini engelleyen ve ruh sıhhatini olumsuz tarafta etkileyen bir olayın bellek ağlarına uyumsuz kodlanması olarak tanımlarsak, “Emdr Terapisi” ile bu anı ağlarına erişerek maladatif kaydedilen ayrıntıları bir daha işlenmesine odaklanılır ve bu biçimdelikle danışan güzelleşme sürecine başlar.

EMDR TERAPİSİNİN DÜZGÜNLEŞTİRİCİ GÜCÜ KANITLANDI MI?

EMDR üzerine birinci araştırmalar 1987 yılında başlamıştır. O periyottan bugüne dek birçok bilimsel araştırmayı incelediğimiz vakit; danışanın hedeflediği noktaya ulaşmasında kıymetli bir terapi usulü olduğu istikametinde deliller mevcuttur.

Aşağıda kelam konusu olan araştırmalardan birkaçı yer almaktadır:

· Atasoy tarafınca 2002 yılında aleksitimik seviyesi yüksek 24 öğrencinin 12 sine EMDR terapisi uygulanmıştır. Araştırma neticelerina nazaran başlangıç ve sonuç testleri göz önüne alındığından nitelikli oranda aleksitimik seviyelerinde azalma olduğu görülmüştür.

· Cook-Vienot ve Taylor (2012), imtihan derdi yüksek olan 30 öğrenci ile yaptıkları çalışmada EMDR Terapi’nin imtihan telaşını önemli ölçüde azalttığını bulmuşlardır.

· TSSB hastalarında, beynin bellekten sorumlu “Hippocampüs” ismi verilen bölümünün, olağana bakılırsa küçük olduğu tespit edilmiştir.

8-12 seans EMDR terapisi kararına nazaran “Hippocampüs”ün yüzde altı oranında büyüdüğü gözlemlenmiştir. (Shapiro, EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek)

Ayrıyeten:  • Dünya Sıhhat Örgütü (WHO, World Health Organization)


  • Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, American Psychiatric Association)


  • Milletlerarası Travmatik Gerilim Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)


  • Türkiye Psikiyatri Derneği
bu usulün aktifliğini kabul eden milletlerarası kuruluşlardır.

EMDR TERAPİSİ KAÇ SEANS SÜRMEKTEDİR?

Emdr terapisi sekiz evreli protokole dayandığı için her protokol belli bir işleyiş doğrultusunda ilerler. Bireylerin tecrübeleri, bugünkü ömür şartları, bedelleri ve travmatik geçmiş ömür hikayene bakılırsa anı ağlarına erişildikçe yeni bilgilerle karşılaşılabilir. Bu bilgi terapinin doğrusal değil döngüsel bir müddetç olduğunu bize hatırlatır. Bu durumla birlikte bireye has bir müddetç izlenilmektedir kelamı hakikat bir garanti olacaktır.
 
Üst